Plynové kachle s teplovzdušnými rozvodmi:
                                   

                                Viac informácií (5 videí, 2 eBooky) tu kliknite

-------------------->

Galéria plynových piecok

Podpora a servis

Dodávkou diela spolupráca medzi dodávateľom a odberateľom spravidla nekončí, teda v prípade, ak je ich vzťah vyvážený. Aký to je vyvážený vzťah? To je vzťah založený na vzájomnej úcte a dôvere.

Vy ste si objednali a zaplatili to, čo ste si predstavovali, čo ste očakávali a nakoniec aj vybrali. A my ako dodávateľ sme tí, čo sme vám pomhli vo všetkých oblastiach: poradenstvo, výber, návrh, dodávka a realizácia stavby diela - plynového krbu. A ak sme to vykonali správne, získali sme vašu plnú dôveru.

"Do 3 dní splníme aj nemožné". Tak to na začiatku tvrdí takmer každý dodávateľ. Je to však vždy pravda? Ako sa to dá vopred zistiť? Začíname vždy pozorným počúvaním tej druhej strany. A pýtame sa, na všetko, čo považujeme za dôležité. A počúvame odpovede...

carodej s


a výsledok? krásny krb a spokojný klient...

    

Ak ste vy ako náš zákazník nespokojný, niečo nie je v poriadku. Naša realizácia, vaše očakávania, alebo niečo uprostred? V každom prípade to treba zistiť a konať.

 

Po avizovaní problémov s dielom je "na ťahu" dodávateľ, aby zistil, kde je problém. Pretože odberateľ to spravidla nevie.

 

Pozor, ani dodávateľ však nemusí mať vždy čarovnú paličku, aby všetko splnil, čo požaduje odberateľ. Pokiaľ žiada služby mimo dohodnutý rozsah, musí ich po dohode aj zaplatiť.

 

podpora s    Ak je zájomný vzťah naozaj vyrovnaný, založený na dôvere, je všetko OK. Sme pripravení vám v prípade potreby pomôcť, skrátka sme tu vždy pre vás. Už 17 rokov. A pracujeme tak, aby ste boli spokojný. Preto vám poskytujeme záručný a pozáručný servis na dielo.  servis s

Vzájomne vyvážený vzťah garantuje vzájomnú spokojnosť vás - klienta a nás, dodávateľa. Je tu však jedna podmienka: vzájomná úprimnosť, úcta a dôvera. Teda vlastne hneď niekoľko podmienok. A práve o toto všetko sa hneď na začiatku vzťahu s klientom snažíme!