Plynové kachle s teplovzdušnými rozvodmi:
                                   

                                Viac informácií (5 videí, 2 eBooky) tu kliknite

-------------------->

Galéria plynových piecok

Nasleduje stavba krbu na kľúč

Ak už je plynový krb a jeho stavba doberateľom vybratá a spoločne schválená, nasleduje samotný proces realizácie diela.

zmluva alebo objednávka dodávateľa  a odberateľa

podpis zmluvy alebo objednávky

a výsledok? krásny krb a spokojný klient...

      

Najprv sa dohodne a vzájomne odsúhlasí objednávka alebo Zmluva o dielo, v ktorej sú zadefinované všetky náležitosti diela, presný postup pri realizácii, potrebná súčinnosť odberateľa, cena, termíny, príp. sankcie. A všetko pekne recipročne pre obe strany, aby sa predišlo zbytočnej nedôvere oboch strán.

 

Potom nasleduje podpis, ktorý spúšťa začiatok procesu. Stavby diela - vášho nového krbu.

 

Výsledok - dielo je na 100% rovnaké, ako bolo vo vizualizácii. Aspoň pre odborne a seriózne firmy.

 

Spoločnosť CAMIN® svojim klientom garantuje, že dielo bude postavené presne v súlade s počítačovým návrhom, ktorý bol vyhotovený a odsúhlasený na základe vášho zadania


Takýto postup garantuje spokojnosť vás - klienta aj dodávateľa. Nič nie je ponechané náhode a všetko má byť vopred naplánované a dohodnuté!