Plynové kachle s teplovzdušnými rozvodmi:
                                   

                                Viac informácií (5 videí, 2 eBooky) tu kliknite

-------------------->

Galéria plynových piecok

Plynové piecky majú tiež svoje čaro. Je to totiž hotové dielo, ktoré si postavíte na určené miesto a hotovo. Skúste si predstaviť niečo také...

Nechjte sa inšpirovať v galérii plynových piecok...

Plynové piecky majú porovnateľné vlastnosti ako krb. Je to tak trocha návrat k dobám minulým. Nádherné. V jednoduchosti je krása, nemyslíte? Ani nerozoznáte, či v ohnisku horí drevo alebo plyn...

Podobné výhody ako majú plynové krby. Diaľkové ovládanie, termostat - neprekurujete, programovanie, vysoká účinnosť, alternatívnosť proi výbere komína atď.

V meste alebo na vidieku. Tradičný alebo moderný dizajn. S rôznym výkonom, v rôznom prevedení. Ale vždy vo vašom štýle.

Nechjte sa inšpirovať v galérii plynových piecok...

Všetko je možné

  • Pri návrhu krbu vždy nájdeme riešenie

    Viete, prečo je plynový krb alebo piecka tá správna voľba?

    Dá sa navrhnúť a realizovať takmer pri každom type bývania. V rodinných domoch, ale aj v bytoch, v hoteloch, reštauráciách, či v spoločenských priestoroch. A nezáleží na tom, či je plyn v objekte privedený...

    More